Tilbage til Vores ydelser

InterimRelocation

Denne ydelse er rettet mod de medarbejdere, der skal være i området i en bestemt periode, og som har behov for nogle afgrænsede informationer og rundvisninger.

  • Kort orienteringstur i lokalområdet
  • Hjælp til boligsøgning – Relocation Syd finder og fremviser relevante boliger ( ejer/lejer)
  • Flytning: Relocation Syd henviser til flyttefirma
  • Hjælp til ansøgning om arbejds- opholdstilladelse
  • Hjælp til etablering af danskundervisning
  • Finansielle forhold som bank, kontonummer, kreditkort, netbank etc
  • Oplysning om sundhedssystemet – herunder vejledning / hjælp omkring læge og tandlæge.
  • Social mentor – indkøb, hjælp til kontakt til relevant netværk, sportsklubber, kulturtilbud etc.
  • Slutevaluering
  • Efter forløbet: Medarbejderen vil have adgang til Relocation Syds netværk.