Ydelser

Mentorydelse

Relocation Syd tilbyder mentor-hjælp (hjælp til selvhjælp) til både kandidaten samt dennes evt. medfølgende partner og eller familie. Mentoring tilrettelægges / aftales individuelt – kan være et fast timetal til fri rådighed eller tilbud omkring specifikke områder. Det er ikke altid let at etablere og bosætte sig i et fremmed land og nogle vil direkte …

Visa & Immigration

Processen omkring ansøgning om eksempelvis arbejds- og opholdstilladelse kan for mange virke meget uoverskueligt og måske ligefrem virke direkte uoverkommeligt. Relocation Syd har flere års erfaring med ansøgningsprocedurer og hjælper med eller udfører alt omkring hele processen. Kontakt os på mail eller telefon +45 20 14 44 45

Orienteringstur

Nyt område nye muligheder – Relocation Syd tilbyder struktureret guidet af kortere eller længere varighed, i lokalområdet af meget kompetente konsulenter med stort lokalkendskab og viden på området. Orienteringsturen kan eksempelvis bestå af besøg i typisk danske boligområder (parcelhusområde og / eller lejeboligområde), præsentation af indkøbsmuligheder, skole og uddannelsesinstitutioner, kultur- og fritidsmæssige muligheder m.v. Dagsorden …

Boligsøgning

“Mit hjem er mit slot” siger mange – det rigtige sted at bo og leve har uomtvisteligt stor betydning for de fleste mennesker, men det kan i visse områder være endog særdeles vanskeligt, som nytilkommer, at finde og udvælge den helt rigtige bolig. Relocation Syd tilbyder her to muligheder: Almindelig boligsøgning: Udvælgelse og fremsendelse af …

Move in- / Move out-rapport

Ifølge lejeloven § 14 har lejer 14 dage efter lejeforholdets begyndelse til at underrette udlejer om fejl og mangler i lejemålet, lejer opdager. Ved fraflytning skal lejer bl.a., jfr. lejeloven § 98, aflevere det lejede i samme stand som ved overleveringen med undtagelse af den forringelse, som skyldes slid og ælde, og som ikke er …

Spouse and partner support

For at opnå succes med relocationsprocessen omkring en ny medarbejder er medfølgende ægtefælles / partners succes af mindst lige så stor betydning. Relocation Syd tilbyder derfor et hjælpeprogram til netop disse i processen meget vigtige personer – hjælpen omfatter råd og vejledning til: Dansk arbejds- og jobsøgningskultur Ansøgning CV Jobsøgning via sociale medier Jobportaler Lokale …

Børn – skole og institution

Når man flytter og medbringer børn vil nogle af de første tanker og spørgsmål forståeligt nok være omkring evt. børns muligheder, fremtid, pasning og skolegang – tanker og overvejelser, som hvis de ikke besvares fyldestgørende kan give unødige spekulationer og bekymringer. For at sikre afklaring tilbyder Relocation Syd rådgivning hjælp og støtte omfattende både: Rådgivning …

Finansområdet – bank og forsikring

Finansområdet, forsikrings- og bankvirksomhed samt enkeltprodukterne herunder er efter manges opfattelse umiddelbart ”noget internationalt” og uden nationale endsige regionale forskelligheder. Dette er dog ikke helt korrekt, eftersom dansk lovgivning og traditioner på det danske monetære og forsikrings- og bankmæssige område adskiller sig væsentligt fra mange udenlandske forhold. Relocation Syd tilbyder derfor hjælp og rådgivning omkring …

Local registration

For mange nytilkommere er det offentlige system noget som opfattes som bureaukratisk og meget vanskelig at navigere i. For at afhjælpe og imødegå denne opfattelse samt for at sikre hurtigst mulige registrering tilbyder Relocation Syd en samlet pakke indeholdende hjælp til og rådgivning omkring: CPR, sundhedskort, lægevalg, tandlæge, nem-id, e-boks, kørekort, sprogkursus.

Bil – indfortoldning og indregistrering

En del nytilkommere fra udlandet har ofte vanskeligt ved at forstå det danske afgiftssystem og i særdeleshed reglerne omkring medbringelse af og kørsel i udenlandsk motorkøretøj i Danmark. Reloction Syd tilbyder rådgivning og hjælp omkring indfortoldning og indregistrering af motorkøretøj.