Tilbage til Omtale der gør os stolte

Udtalelse fra Det Norske Veritas Danmark

Udtalelse fra Det Norske Veritas Danmark – Judy Højen Husen, HR & Administration Manager

Finn H. Iversen, Relocation Syd, Esbjerg Afd., har hjulpet Det Norske Veritas, Danmark A/S, DNV omkring modtagelsen af en ny medarbejder samt familie fra Iran.

Aftalen var, at der skulle ydes hjælp til bl.a. arbejds- og opholdstilladelse samt at finde den rette bolig til familien.

Vi har i DNV oplevet, at samarbejdet med Finn og løsningen af opgaverne er foregået som forventet, også hvor der har været uforudsete udfordringer.

Finn har ydet en god indsats og udvist stort personligt engagement og professionalisme, og der har også været flere tilfælde, hvor Finn har leveret flere ydelser end aftalen har lydt på.

Samarbejdet har fuldt ud levet op til vores forventninger, og vi kan anbefale brugen af Finn H. Iversen og Relocation Syd.

Med venlig hilsen

Det Norske Veritas, Danmark A/S