Tilbage til Ydelser

Bil – indfortoldning og indregistrering

En del nytilkommere fra udlandet har ofte vanskeligt ved at forstå det danske afgiftssystem og i særdeleshed reglerne omkring medbringelse af og kørsel i udenlandsk motorkøretøj i Danmark.

Reloction Syd tilbyder rådgivning og hjælp omkring indfortoldning og indregistrering af motorkøretøj.