Tilbage til Vores ydelser

FamilyRelocation

Denne ydelse er rettet mod medarbejderen, som medbringer sin familie.

 

 • Medarbejderen mødes med Relocation Syd, og forløbet gennemgås
 • Hjælp til etablering af danskundervisning
 • Lokal orienteringstur  gennemføres
 • Hjælp til boligsøgning: Relocation Syd viser relevante boliger (leje/ejer), herunder hjælp til huslejekontrakt og ejendomskøb
 • Flytning: Relocation Syd henviser til flyttefirma
 • Finansielle forhold som bank, kontonummer, kreditkort, netbank etc.
 • Forsikring (sundhed, husdyr, ulykke etc.)
 • Oplysning om sundhedssystemet – herunder vejledning / hjælp omkring valg af læge og tandlæge
 • Hjælp omkring børn, daginstitution, skole, sundhedsplejerske etc.
 • Ægtefælle: hjælp til jobsøgning, og alternativt partnerprogram udarbejdes på baggrund af ægtefællens behov
 • Midtvejsevaluering: “Vi vil sikre, at medarbejderen er på rette vej”
 • Netværk: Relocation Syd etablerer kontakt til relevante netværk
 • Social mentor for medarbejderen og ægtefælle/partner – indkøb, hjælp til kontakt til relevant netværk, sportsklubber, kulturtilbud etc.
 • Op på cyklen – ud og se lokalområdets indkøbsmuligheder, natur og kultur
 • Slutevaluering
 • Efter forløbet: Medarbejderen vil have adgang til Relocation Syds netværk