Tilbage til Om Relocation Syd

Code of Conduct – Etiske regler

Siden 2011 har vi arbejdet systematisk med vores etiske regler, både i forhold til os selv, vores partnere samt leverandører.

Because it's all about Moving People

Hos Relocation Syd er det vigtigste, at vi sammen med kunden i centrum får udarbejdet en klar og tydelig forventningsafstemning, således at vi kan tilbyde - og gennemføre - den optimale løsning uden ekstra tidsforbrug og omkostninger.

Vi arbejder systematisk og ser god forberedelse som et vigtigt middel til at sikre en fælles succes – for både kunden og Relocation Syd.

Repræsentanter for Relocation Syd

• besidder en høj grad af integritet
(evner og har vilje til at handle ærligt, selvstændigt og etisk korrekt)

• er ordholdne og pålidelige

• sikrer fælles spilleregler, i ethvert samarbejde er det afgørende at skabe en tryg og tillidsfuld atmosfære

• viderebringer ingen informationer, som er kommet til deres kundskab i ethvert kunde-/samarbejdspartner forhold, til tredje part (tavshedspligt)

• yder altid lidt ekstra

• brænder for opgaven og går altid helhjertet ind i arbejdet med at tiltrække og fastholde tilflyttere til Danmark

• er løsningsorienteret (søger de bedst mulige løsninger for alle parter)