Tilbage til Ydelser

Børn – skole og institution

Når man flytter og medbringer børn vil nogle af de første tanker og spørgsmål forståeligt nok være omkring evt. børns muligheder, fremtid, pasning og skolegang – tanker og overvejelser, som hvis de ikke besvares fyldestgørende kan give unødige spekulationer og bekymringer.

For at sikre afklaring tilbyder Relocation Syd rådgivning hjælp og støtte omfattende både:

Rådgivning om det danske system
Dagpleje, vuggestue, børnehave og / eller skolevalg
Besøg ved dagplejer, i vuggestue, børnehave, på institution, skole – international-, privat eller folkeskole etc.