Hvorfor relocation?

I den globale verden, hvor Region Syddanmark befinder sig i, er der et behov for at tiltrække og fastholde nye medarbejdere for at skabe yderligere vækst.

Skal denne proces styrkes og udvikles, er der behov for en partner som Relocation Syd, der kan yde den assistance, som gør det lettere for virksomheder og institutioner at sikre en hurtigere integration af tilflyttere og medarbejdere.

Relocation services eller medarbejderflytning omfatter en række interne forretningsprocesser til at overføre ansatte, deres familier, og/eller hele afdelinger af en virksomhed til en ny placering.

Begrebet relocation stammer fra det amerikanske militær i  1950’erne og netop her er relocationservice en kendt virksomhedsform.